Σάββατο, 9 Μαΐου 2009

Απορριμματοφόρα τέλος....

ΕΙΚΟΝΕΣ από ταινία επιστημονικής φαντασίας φέρνει στον νου η νέα μέθοδος αποκομιδής απορριμμάτων που φιλοδοξεί να εφαρμόσει ο δήμος Γρεβενών.
Πρόκειται για το πρωτοπορι­ακό «Πνευματικό Σύστημα Αποκομιδής Αστικών Απορριμμά­των» που εφαρμόζεται με επιτυχία στο εξωτερικό.
Ηδη έχει συνταχθεί από τον δήμο Γρεβενών η σχετική με­λέτη, η οποία πρόκειται σύντομα να κατατεθεί προς ένταξη και χρηματοδότηση στο ΕΣΠΑ και στο Ταμείο Συνοχής.
«Πέρα από μια ριζική αλλαγή στον τομέα της καθαρι­ότητας, μέγιστα θα είναι τα οφέλη και στο κυκλοφοριακό της πόλης, την αισθητική της και βέβαια την καθημερινότη­τα του πολίτη», επεσήμανε ο δήμαρχος της πόλης.
Το λεγόμενο «πνευματικό σύστημα» είναι ένα επιλεκτικό σύστημα που διαθέτει δύο σημεία αποκομιδής των απορ­ριμμάτων.
Το ένα αφορά τα οργανικά και το άλλο τα χαρ­τιά και τα χαρτόνια.
Το γυαλί τοποθετείται σε συμβατικούς κάδους, απ' όπου στη συνέχεια συλλέγεται.
Οι κάδοι αυτοί συνδέονται με υπόγειο κύκλωμα σωληνώσεων μεταφοράς μέσω του οποίου τα απορρίμματα οδηγούνται σε κεντρικό σταθμό συλλογής, όπου συμπιέζονται και στη συνέχεια με­ταφέρονται στον υφιστάμενο χώρο επεξεργασίας των αστι­κών απορριμμάτων.
Το 2002, το σύστημα της πνευματικής αποκομιδής απορ­ριμμάτων εφαρμόστηκε με εξαιρετικά αποτελέσματα στην ισπανική πόλη Λεόν.
Μέχρι τότε τα σκουπίδια στοιβάζονταν σε κοντέινερ κατά μήκος των μεσαιωνικών δρόμων του ι­στορικού κέντρου της πόλης, γεγονός που δημιουργούσε κυκλοφοριακά και άλλα προβλήματα, ειδικά κατά τις ώρες της αποκομιδής.
Αξίζει να σημειωθεί ότι στο ιστορικό κέντρο της Λεόν κατοικούν γύρω στα 4.000 άτομα και λειτουργούν 150 μπαρ και εστιατόρια που παράγουν την ημέρα περισ­σότερα από 10.000 κιλά οργανικών και μη απορριμμάτων καθώς και 1.000 κιλά γυαλί.
Με την εισαγωγή του πνευματικού συστήματος αποκομιδής απορριμμάτων οι πεπαλαι­ωμένοι κάδοι αντικαταστάθηκαν από μοντέρνα κουτιά, ε­νώ απαγορεύτηκε η διέλευση των απορριμματοφόρων μέ­σα στο ιστορικό κέντρο, με αποτέλεσμα να βελτιωθούν ά­μεσα οι συνθήκες υγιεινής και το περιβάλλον της πόλης.
Το όλο εγχείρημα κόστισε 5,2 εκατ. ευρώ και χρηματοδοτήθη­κε από την Ευρωπαϊκή Ενωση.
Τα υπέρ
Μειώνει την «οπτική ρύπανση» αλλά και τις περιβαλλο­ντικές επιπτώσεις των απορριμματοφόρων.
Εξαφανίζει τα σκουπίδια και τις μυρωδιές.
Εχει μικρότερα λειτουργικά έξοδα.
Επιτρέπει τη διαλογή των απορριμμάτων στην πηγή.
Τα κατά
Είναι μια ακριβή επένδυση.
Κατά την κατασκευή του ίσως να ενοχληθούν οι κάτοι­κοι και οι επιχειρήσεις.
Υπάρχει πιθανότητα να σημειωθούν αποφράξεις των σωληνώσεων.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Ότι δεν είναι ποινικά κολάσιμο, αναρτάται...(με μικρή χρονική καθυστέρηση).

 
ΕπιστροφήTop