Τετάρτη, 29 Απριλίου 2009

Μάσιμο Ρομανιόλι: Η Ευρώπη είναι Αξία!

"Ελληνας"- Ιταλός Βουλευτής-σύμβουλος του Μπερλουσκόνι, σε μιά συνέντευξη
στο Σπύρο Σταθόπουλο.

Με την ευκαιρία της συγκλήσεως της 3ης Συνδιάσκεψης του "Κινήματος της Ελε­υθερίας στην Ευρώπη" που αφορά στους Ιταλούς της διασποράς, ήλθε από την Ρώμη ο α­γαπητός φίλος Μάσιμο Ρομανιόλι, που είναι και Πρόεδρος του κινήματος.
Ο Μάσιμο Ρομανιόλι που ζεί στην Ελλάδα 20 χρόνια καθώς έχει παν­τρευτεί Ελληνίδα, ψηφίστηκε βουλευτής του Ιτα­λικού κοινοβουλίου από τους Ιταλούς του εξωτε­ρικού και τον επέλεξε ο Πρόεδρος της Ιταλικής κυβερνήσεως κ. Μπερλουσκόνι σαν ειδικό του σύμβουλο.
Σαν φίλος και συνεργάτης σε τηλεο­πτικές εκπομπές, με κάλεσε να μιλήσω στην Συνδιάσκεψη, όπως επίσης τον εκδότη κ. Δημ. Ζαφειρόπουλο και τον εκδότη του Patria κ. Δημ. Παπαγωργίου, που ή­ταν παρόντες και στην συνέντευξη που παρ­αχώρησε.
Συνέντευξη με αποκλειστικότητες και αποκαλ­υπτικές εκπλήξεις που δρομολογούνται στα κόμ­ματα της Ιταλικής κυβερνητικής Δεξιάς όπως επίσης και αυτό που αποκαλείται φαινόμενο Μπε­ρλουσκόνι.
Ποιος άλλος, άλλωστε θα μπορούσε να το περιγράψει καλύτερα από τον στενό του συνεργάτη και πρωθυπουργικό του σύμβουλο, τον Μάσιμο Ρομανιόλι τον... Έλληνα Ιταλό που μεγάλωσε και ωρίμασε 20 χρόνια στην Ελλάδα που του προσέφερε κάθε ευκαιρία αναδείξεως και που δίπλα στην Ελληνίδα σύζυγο και κόρη του... όδευσε στο Ιταλικό κοινοβούλιο.

Σ.Σ.: Βουλευτής, Ευρωβουλευτής ή Σύμβουλος του Πρωθυπουργού όπως είσαι σή­μερα; Τι προτιμάς;
-Απέκτησα μια θαυμάσια εμπειρία σαν βουλευ­τής και τώρα αποκτώ μια πολύ πιο σπουδαία σαν σύμβουλος του Πρωθυπουργού. Μια εμπειρία που μου επιτρέπει να αντιλαμβάνομαι πως λειτο­υργεί μια σωστή κυβέρνηση, του τι σημαίνει να έχεις την εξουσία και τις ευθύνες της στα χέρια σου. Μου επιτρέπει να αφομοιώνω πως επιλύον­ται δισεπίλυτα προβλήματα.

Σ.Σ.: Ο Μπερλουσκόνι, σαν πρωθυπουργός, σαν αρχηγός κόμματος, σαν χαρακτήρας και άνθρωπος είναι πώς και πόσο συνε­ργάσιμος με σας τους άμεσους συνεργά­τες του αλλά και γενικότερα; Ξέρω ότι δεν θα μου μιλήσεις αρνητικά, αλλά έχει νόημα σαν απάντηση.
-Ευθέως, ένα πράγμα ίσως που επέτρεψε στον Μπερλουσκόνι να φτάσει τόσο ψηλά αυτοδ­ημιούργητα τόσο στις επιχειρήσεις του, όσο και στην πολιτική, υπήρξε το γεγονός ότι είχε συνε­ργάτες από τα φοιτητικά του χρόνια, αποτε­λούσαν μια ομάδα που μαζί κάνανε τα πάντα, μια μεγάλη ομάδα σαν την Milan, τεράστιες επιχει­ρήσεις, ένα μεγάλο κόμμα και μια πετυχημένη κυβέρνηση που τρεις φορές ψηφίστηκε και θρ­ιάμβευσε στα λίγα σχετικά χρόνια που "προσφ­έρθηκε" στην πολιτική, η μόνη κυβέρνηση που μεταπολιτευτικά στην Ιταλία εξήντλησε πενταετία. Είπα "προσφέρθηκε" γιατί ο Μπερλουσκόνι δεν είναι πολιτικός, δεν προέρχεται από την πολιτι­κή. Προσέφερε το επιχειρηματικό του δαιμόνιο στην πολιτική ανταγωνιστικά και υπεύθυνα, ό­πως συμβαίνει στις επιχειρήσεις. Φυσικά σιγά-σιγά οι παλαιοί του φίλοι και συνεργάτες μεγά­λωσαν και έτσι ακολούθησε η νέα γενιά της ο­ποίας αποτελώ μέλος.

Σ.Σ.: Μου προκύπτει ότι η μεγάλη ικανότητα του Μπερλουσκόνι είναι η οξυδέκριεα της επιλογής συνεργατών, τόσο στις ε­πιχειρήσεις, όσο και στην πολιτική και ό­τι τους αμοίβει υπερβολικά γενναιόδωρα
-Βέβαια, και του το αναγνωρίζουν. Να ληφθεί υπόψιν ότι η στενή επιτελική του δομή στηρίζε­ται σε τέσσερα άτομα. Είναι οι τέσσερις σύμβου­λοι του, που του προτείνουν πώς, πότε και γιατί να κινηθεί. Μετά αυτός αποφασίζει τι θα κάνει, πώς και πότε. Κι εδώ ισχύει κάτι το θετικό και κά­τι το αρνητικό. Το θετικό είναι ότι προσφέρει πολλά κι' από κάθε άποψη, αλλά δεν επιτρέπει λάθη. Έτσι και υπάρξουν λάθη, δεν υπάρχει συνέχεια, για να μην δημιουργούνται προη­γούμενα. Ισχύει δηλαδή απόλυτα το "... ου σφά­λεις".

Σ.Σ.: Σου κάνω αυτές τις ερωτήσεις, για να εξ­ηγηθεί αυτό που χαρακτηρίζεται "Φαινό­μενο Μπερλουσκόνι" και που οφείλεται, μιας και σε πείσμα των πολιτικών του αντιπά­λων και δε της διεθνούς αριστεράς και όχι μόνο, ότι πρόκειται για γραφικό, γελωτοποιό, γκαφατζή, ο Μπερλουσκόνι που δεν δι­στάζει να επιπλήξει ή να χαρακτηρίσει, ε­πιτίθεται ή να ειρωνεύεται ή να κάνει πνεύμα σε ηγέτες μεγάλων χωρών π.χ. το τελευταίο για τον Ομπάμα "νέος, ωραίος και μαυρισμένος" που προκάλεσε διπ­λωματικό σκάνδαλο με τις ΗΠΑ, αυτός ξέρει να απαντάει, γίνεται επίκεντρο της διεθνούς πολιτικής, να προχωράς από ε­πιτυχία σε επιτυχία και να θριαμβεύει. Πι­στεύω ότι ο Μπερλουσκόνι εκπροσωπεί τον μεσαίο Ιταλό που τον εκφράζει και το λέω αυτό γιατί έζησα πολλά χρόνια στην Ιταλία όπως και συ έζησες και δραστηριο­ποιήθηκες περίπου 20 χρόνια στην Ελλά­δα και πήρες και Ελληνίδα σύζυγο. Κι ό­πως ξέρω δεν είχες σαν ξένος πρόβλημα ή διακρίσεις. Μήπως σφάλω σ' αυτές μου τις απόψεις;
-Ακριβώς. Ήλθα νεαρός στην Ελλάδα το 1989, με σχετικά λίγα χρήματα, δούλεψα αρχίζοντας από πωλητής, ένοιωσα σαν στο σπίτι μου, καμιά διάκριση. Η Ελλάδα μου έδωσε κάθε ευκαιρία, με ανέδειξε, άλλωστε ψηφίστικα στο Ιταλικό κοινο­βούλιο από τους Ιταλούς και Ιταλίδες του εξωτε­ρικού. Σε ό,τι αφορά στον Μπερλουσκόνι, έχω τις ίδιες απόψεις. Είναι πηγαίος, απλός και εκφρά­ζει τον μέσο Ιταλό. Όταν έχεις την ευκαιρία να τον πλησιάσεις, ο οποιοσδήποτε νοιώθει άνετα. Δίδει την ευκαιρία σ' αυτούς που αξίζουν να τους αναδείξει. Στο κόμμα ισχύει με την πραγματική έννοια η αξιοκρατία. Κι ο ίδιος δεν προσφέρεται σε εξαρτήσεις έξωθεν. Φίλοι - φίλοι, αλλά πρώτα η πατρίδα. Προχθές στο σπίτι του σε γεύμα, τα έκανε όλα μόνος του. Οι αφ' υψηλού πολιτικοί κλπ, το σύστημα, την χωρίς αντίκρισμα σπουδαιοφάνια εντός και την υποτέλεια έξω, ό­ταν οι πολιτικοί μας ηγέτες και μη πήγαιναν στις Βρυξέλλες για να φωτογραφηθούν με μεγάλους ξένους ηγέτες, τώρα γίνεται το αντίθετο, π.χ. Πρ­ιν λίγο που πήγα μαζί του στην Ιαπωνία, στη συνάντηση Κορυφής ο Μπερλουσκόνι, έφτιαξε τους... "ελέγχους" των άλλων ηγετών, έγινε το επίκεντρο και προξένησε την ευμενή κατάπληξη όλων.

Σ.Σ.: Μάσιμο, ξέρω τις πολιτικές σου ιδέες της αυθεντικής Δεξιάς και μάλιστα προέρχε­σαι από την λαϊκή Δεξιά. Ο Μπερλουσκό­νι εκφράζει μια οικονομική - καπιταλιστι­κή Δεξιά. Πώς τα βρήκατε και σε ανέδειξε;
-Είναι απλό. Λαϊκή Δεξιά ή κεντροδεξιά - αριστερά-ταξικά κόμματα κλπ δεν ισχύουν πλεόν. Ένα πράγμα ισχύει μόνο, πώς μπορείς να φανείς χρήσιμος και να υπηρετήσεις το Έθνος σου α­ξιοκρατικά κι' αυτό ο Μπερλουσκόνι το απέδειξε στην πολιτική, όπως και στις επιχειρήσεις του ό­που δεν μετράει η ταμπέλα παρά μόνο η αξία, η προσφορά, η χρησιμότης, η Αξιοκρατία για να προοδεύει το Έθνος σου όπως στις επιχειρήσεις.

Σ.Σ.: Συμφωνώ μέχρι ένα σημείο, διότι παρ' ό­λα ταύτα το... παιχνίδι Δεξιά - Αριστερά παίζεται. Ο Μπερλουσκόνι αρέσει ή δεν αρέσει εκφράζει την Δεξιά ή κεντοδεξιά και ίσως είναι ο σκληρότερος αντικομμουνιστής στην Ιταλία και Ευρώπη. Κι ο άμεσος συνεργάτης του στην κυβέρνηση και φίλος μου Φίνι προέρχεται από την ακροδεξιά και δη τη "νεοφασιστική". Σε ερωτώ λοιπόν, μιας και ξέρεις πολύ καλά τις σχέσεις μου με τον Τζιανφράνκο Φίνι από νεαρή μας ηλικία και που διετέλεσε Αντιπρόεδρος και Υπουργός Εξωτερικών και σήμερα Πρόεδρος της Βουλής των κυβερνήσεων Μπερλουσκόνι: σήμερα ποιος είναι πιο δεξιός ο Φίνι ή ο Μπερ­λουσκόνι;
-Εκείνο που μπορώ να πω, είναι ότι ο Φίνι έχει αναδειχθεί και έχει γίνει αποδεκτός από τον Ιτα­λικό λαό σε σπουδαία και γενναία πολιτική προ­σωπικότητα, με τολμηρές πρωτοβουλίες, ούτως ώστε να προσβλέπει δικαίως στα ανώτατα α­ξιώματα του Κράτους. Σ' αυτό το σημείο, δεν μπορώ και θέλω σας δώσω την επίσημη αποκλειστικότητα ως γεγονός. Στο τέλος αυτού του μήνα, σε Συνέδριο των δύο κομμάτων "Forza Italia" του Μπερλουσκόνι και "Aleanza Nazionale" του Φίνι, παύουν να υπάρχουν και συγχωνεύονται σε ένα: "Popolo Della Limerta" (Λαόςτης Ελευθερίας).

Σ.Σ.: Δεν με εκπλήσσει σαν φήμη, αλλά ως γε­γονός ήδη τετελεσμένο με εντυωσιάζει. Γι' αυτό και ζητάω την γνώμη σου στην προσωπική μου πρόβλεψη. Σ' ένα χρόνο περίπου έχετε στη Βουλή και Γερουσία την επταετή εκλογή του Προέδρου Δημο­κρατίας. Έχετε σαν κυβέρνηση την απόλ­υτη πλειοψηφία και στα δύο Σώματα, άρα θα έχουμε Πρόεδρο Δημοκρατίας Μπερ­λουσκόνι και Πρωθυπουργό Φίνι;
-Δεν είσαι μακριά. Άλλωστε στις προβλέψεις σου στην tv για τις εκάστοτε ιταλικές εκλογές έ­πεσες διάνα. Κι ακόμη όταν συνασπίστηκαν 17 κόμματα και ομάδες εναντίον του Μπερλουσκό­νι, με ελάχιστη διαφορά, προέβλεψες την πτώση τους (κυβέρνηση Πρόντι και Σία) από έξι έως 16 μήνες, όπως κι' έγινε, όπως επίσης και με την ε­ξαφάνιση από την Βουλή για πρώτη φορά, τους πανίσχυρου Ιταλικού Κ.Κ. και των Σοσιαλιστών και την συντριπτική νίκη των Μπερλουσκόνι -Φίνι. Ως προς την τωρινή σου πρόβλεψη, επειδή γνωρίζω κάποια πράγματα έκ της θέσεως μου, προσωπική μου γνώμη είναι ότι θα συμβεί το αν­τίθετο.

Σ.Σ.: Δηλαδή Πρόεδρος Φίνι, πρωθυπουργός Μπερλουσκόνι;
-Ακριβώς, προσωπική μου γνώμη. Κι αυτό γιατί η δυναμικότητα του Μπερλουσκόνι δεν μπορεί να κλειστεί στους τοίχους του Κηρυνάλιου (Προεδρικό Μέγαρο) και ο Φίνι ως Πρωθυπο­υργός να... "αλωνίζει" διεθνώς και εσωτερικώς. Ο Μπερλουσκόνι έχει μπροστά του μια δεκαετία δυναμισμού και ζωτικών αποθεμάτων. Μόνο με Συνταγματική Μεταρρύθμιση σε Προεδρική Δημοκρατία και άλλων ζωτικών μεταρρυθμίσεων θα το συζητούσαμε, τώρα δεν γίνεται.

Σ.Σ.: Ο Σαρκοζί μίλησε για εθνικό και οικονο­μικό προστατευτισμό, με άλλα λόγια για Εθνικό κράτος δραστήριο.
-Φυσικά, η Ευρώπη και τα έθνη της επιβάλλεται να προστατεύσουν τις ανάγκες τους, τις κρίσεις, τους θεσμούς και ιδιαιτερότητες τους. Η Ευρώπη είναι Αξία, δεν είναι ο,τιδήποτε και οποιουδήπο­τε.

Σ.Σ.: Δύο κουβέντες για το μεταναστευτικό -λαθρομεταναστευτικό κύμα στην Ε­υρώπη. Εσείς και ήδη με Νόμο, το αντι­μετωπίσατε ικανοποιητικά.
-Τεράστιο πρόβλημα, δεν αντιμετωπίζεται εύκολα και έχει οδυνηρές παρενέργειες, αναστά­τωση και εγκληματικότητα. Δεν είναι θέμα ρατσι­σμού. Πρόκειται για απελπισμένους ανθρώπους που η απελπισία οδηγεί σε απρόβλεπτες κατα­στάσεις που είναι εις βάρος αυτών και ημών. Χρ­ειάζεται άμεση δράση, και αποφασιστικότητα, καθόλου ευχάριστη βέβαια, αλλά απαραίτητη. Ε­μείς σε μεγάλο βαθμό το αντιμετωπίζουμε δρα­στικά.

Σ.Σ.: Και μια τελευταία ερώτηση. Γνωρίζεις πολύ καλά και την έκρηξη βίας και... κουκουλοφόρων και ενόπλων ορ­γανώσεων, σαν την 17 Νοέμβρη, που ξα­ναεμφανίστηκε απειλητική την τελευταία περίοδο στην Ελλάδα. Βλέπεις κάποια ο­μοιότητα με εκείνη της Ιταλίας της δεκα­ετίας του 70; Ερυθρές Ταξιαρχίες, ανα­ρχικοί κλπ "τα χρόνια του μολύβου"; Βρίσκεις κάποια ομοιότητα μεταξύ τους; Πώς αντιμετωπίζεται;
-Βέβαια και υπάρχουν ομοιότητες με ορ­γανώσεις τύπου "Ερυθρών Ταξιαρχιών", ανα­ρχικών ομάδων και τα γνωστά δραματικά γε­γονότα. Άλλωστε ποιος μπορεί να ξεχάσει την δολοφονία του δικού σας και δικού μας μάρτυρα Μίκη Μάντακα, στο κέντρο της Ρώμης, από ερυθροταξιαρχίτες; Πώς αντιμετωπίζεται; Μόνο με ένα τρόπο. Με σταθερή και απόλυτη αποφασι­στικότητα. Το κράτος, η κυβέρνηση, η Α­στυνομία, όχι ένα βήμα μπροστά, τρία πίσω. Το Κράτος, η Αστυνομία δεν πρέπει να αμύνεται, πρέπει να κάνουν αισθητή την παρουσία τους. Επίθεση χρειάζεται, όχι άμυνα κι' αναποφασι­στικότητα. Ο Μπερλουσκόνι οφείλει τα πάντα στην απόλυτη αποφασιστικότητα του.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Ότι δεν είναι ποινικά κολάσιμο, αναρτάται...(με μικρή χρονική καθυστέρηση).

 
ΕπιστροφήTop