Πέμπτη, 2 Οκτωβρίου 2008

Μείωση τελών στο δήμο Θεστιέων

Παίρνουμε αφορμή από πρόσφατη ανακοίνωση του Δήμου Θεστιέων, για να καταθέσουμε την άποψή μας για την απαράδεκτη αντίληψη των δημοτικών αρχών, σχετικά με τις "μειώσεις τελών", που διατυμπανίζουν.

Η τοποθέτησή μας αφορά και το Δήμο Θεστιέων.
Λέει η ανακοίνωση :
"Στα πλαίσια της κοινωνικής πολιτικής την οποία εφαρμόζει ο Δήμος Θεστιέων προκειμένου να ενισχυθούν οι οικογένειες που αντιμετωπίζουν ειδικά προβλήματα, αποφάσισε με σχετική απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου την μείωση κατά 50% των Δημοτικών Τελών σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 202 του Ν.3463/2006 στους:

(Σ.Σ. Υπάρχει λοιπόν, σχετικός νόμος του Κράτους, άρα ποιά -δική σας- κοινωνική ευαισθησία μας "τσαμπουνάτε"; ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΕ ΑΠΛΩΣ ΝΟΜΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ! Αντιθέτως έως τώρα είσασταν κοινωνικά ανάλγητοι, αναίσθητοι και πιθανώς έκνομοι, που υπάρχοντος νόμου, ΔΕΝ ΤΟΝ ΕΦΑΡΜΟΖΑΤΕ!)

•Δημότες και μόνιμους κατοίκους του Δήμου Θεστιέων που είναι άτομα με αναπηρία 80% και άνω.

(Σ.Σ. Πολίτες με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω, δικαιούνται αναπηρικής συντάξεως. Γιατί λοιπόν "με αναπηρία 80%; Έτσι προβλέπει ο νόμος ή το ορίσατε αυθαίρετα;)

ΤΑ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟ­ΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΙΩΣΗ κατά 50% (Σ.Σ. αυτό το ποσοστό μειώσεως ορίζει ή προβλέπει ο νόμος ή αυτό εσείς αποφασίσατε;) των Δημοτικών Τελών - Κα­θαριότητας και Ηλεκτροφωτισμού είναι:

"1. Πιστοποιητικό Οικογενειακής κατάστασης.
2. Λογαριασμό Δ.Ε.Η.
3. Αντίγραφο συμβολαίου οικίας ή μισθωτήριο θεωρημένο από την Δ.Ο.Υ. εάν πρόκειται για ενοι­κιαζόμενη οικία,
4. Βεβαίωση μονίμου κατοικίας.
5. Απόφαση Υγειονομικής επιτροπής από την οποία θα προκύπτει το ποσοστό της αναπηρίας. 6. Φωτοαντίγραφο Αστυνομικής Ταυτότητας.
Η μείωση θα γίνεται εφόσον ο λογαριασμός εκδίδεται στον α­νάπηρο ή τη σύζυγο που θα πρέπει να είναι δημότες και μόνιμοι κάτοικοι του Δήμου Θεστιέων.
Τα παραπάνω δικαιολογητικά θα κατατίθενται κάθε χρόνο στην Υπηρεσία μας, για έλεγχο για τυχόν μεταβολή των στοιχείων.
Για περισσότερες πληροφορίες στο Δήμο Θεστιέων, (2641360911 και 2641360915)".

Να συμφωνήσουμε. Καλή ενέργεια και ανακουφιστική για αδυνάμουσ και πάσχοντες συμπολίτες!
Να προσθέσουμε όμως Κύριοι Δημοτικοί σύμβουλοι ότι, αν δεν το αντιλαμβάνεσθε, προσβάλλετε τη νοημοσύνη μας με ανακοινώσεις, που αφορούν απλά και μόνο εφαρμογή υπαρχόντων νόμων του Ελληνικού Κράτους.
Λιγότερη έπαρση, περισσότερο κοινό νου και αυξημένη προσοχή, οι πολίτες μπορούν να κρίνουν!!!

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Ότι δεν είναι ποινικά κολάσιμο, αναρτάται...(με μικρή χρονική καθυστέρηση).

 
ΕπιστροφήTop