Παρασκευή, 9 Ιανουαρίου 2009

Νίνας Γ.Κασβίκη-Χαμπαίου, μνήμη...

του Χριστόφορου Κ. Διδασκάλου, Θεολόγου

Η Νίνα, θυγατέρα του αει­μνήστου Γεωργίου Κασβίκη, ενός αρχοντικού αν­θρώπου υπήρξε από το ένα μέρος Τρικλινιώτισσα, από το άλλο μέρος υπήρξε Αγρινιώτισσα ως σύζυγος, ως γυναίκα του Αγρινιώτη Αριστοτέλους Χαμπαίου, ενός θαυμάσιου ανθρώ­που.Η Νίνα φορτωμένη με τα έμφυτα πατρικά της χαρί­σματα από την μια πλευρά και με τα επίκτητα χαρί­σματα που προσεκόμισε α­πό την συζυγίαν της από την άλλη πλευρά έγινε μια γυναίκα θαυμάσια, ξεχω­ριστή θα λέγαμε για την ε­ποχή της..
Ανεδείχθη η Τρικλινιώτισσα αυτή γυναίκα άνθρω­πος πράος, άνθρωπος ω­ραίος ως προς τα πνευματι­κά, τα ψυχικά, τα οικογενειακά θέματα, τους θε­σμούς και τις αξίες.
Ως χρι­στιανή ήταν προσηλωμένη εις τον Χριστό και την Εκ­κλησία.
Ως ελληνίδα μέσα της δονούσε η Ελλάδα και τα πεπρωμένα της φυλής μας.Τι δε να είπει κανείς για το πνευματικό της εν­διαφέρον , την ψυχική της ομορφιά, το οικογενειακό της μεγαλείο και το κοινω­νικό της ενδιαφέρον.
Όλα αυτά την εστόλιζαν, την πραϊοποιούσαν και την έ­καμναν πράγματι έναν ω­ραίο άνθρωπο.
Σ'αυτό το μεγαλειώδες ύψος έφθασε η αείμνηστη Νίνα και με την βοήθεια των δυο της αδελφών του Αθανασίου που ήταν αγροτής και απλός άνθρωπος και ιεροψάλτης. Της έδωσε δύναμη ανόδου στο μεγα­λείο της.
Έπειτα ο δεύτερος αδελφός της. Ό Δημή­τρης πολύ καταρτισμένος σε όλα και στολισμένος με όλα τα ωραία και την λα­μπρότητα της αστυνομίας της έδωσε περισσότερο τη δύναμη να ανέβει και να σταθεί στο θαυμαστό της Μεγαλείο στη μεγάλη της μορφή.
Αυτά τα ολίγα για τον ωραίο αυτό άνθρωπο, την Νίνα Γ. Κασβίκη-Αρ. Χαμπαίου σαν μια πνευμα­τική ανθοδέσμη επαινετική προς αυτήν, σαν έπαινο προς τους οικείους της που είχαν μια τοιαύτη μορφή και σαν μια προσευχή στον Κύριο να την αναπαύει και να της χαρίσει τα αιώνια α­γαθά της Βασιλείας του.
Της Νίνας Γ. Κασβίκη-Α. Χαμπαίου αιωνία η Μνήμη σ' όλους τους Τρικλινιώτες και σ' όλο το γνωστό Αγρινιώτικο Περιβάλλον.

1 σχόλιο:

  1. συγχαρητήρια στον κ. Διδασκάλου

    Η Νίνα Κασβίκη-Χαμπαίου ήταν ο καλόκαρδος ήσυχος άνθρωπος με ηρεμία ψυχική και ήθος καλο της
    ταξίδι

    ΑΡΤΕΠΑ

    ΑπάντησηΔιαγραφή

Ότι δεν είναι ποινικά κολάσιμο, αναρτάται...(με μικρή χρονική καθυστέρηση).

 
ΕπιστροφήTop