Σάββατο, 3 Ιανουαρίου 2009

Γιαρουζέλσκι: οι κομμουνιστές ζουν σε άλλον Κόσμο!...

Συ­νέντευξη έδωσε ο τέως Πολωνός δικτά­τορας, στρατηγός Γιαρουζέλσκι στην «Καθημερινή» της περασμένης Κυρια­κής...
Κρατείστε με­ρικά απ' όσα είπε στον (αριστερό) δημο­σιογράφο Ηλία Μαγκλίνη ο Κομμουνι­στής Πολωνός δικτάτορας:
«Ήμουν πρώτα πατριώτης και μετά κομμουνιστής. ...
Στην πραγματικότητα, που­θενά στον κόσμο δεν οικοδομήθηκε ο γνήσιος κομμουνισμός.....
Το μοναδικό παράδειγμα στην Ιστορία που πλησιάζει στον κομμουνισμό, είναι τα κιμπούτζ του Ισραήλ !..
Γνώρισα τον Αν­δρέα Παπανδρέου σε μια κηδεία στη Μόσχα. Δεν θυμάμαι αν ήταν σ’ αυτήν του Τσερνιένκο ή του Αντρόποφ - τότε έπεφταν στη Μόσχα σαν τις μύγες! Είχαμε μια πάρα πολύ ενδιαφέρουσα συνομιλία.....
Το 1984, όταν ακόμα η Πολωνία ήταν σε απομόνω­ση, ο Παπανδρέου ήταν ο πρώτος Δυτικός ηγέτης που μας επι­σκέφθηκε....
Στη συνέχεια το 1987 επισκέφθηκα την Ελλάδα κα­τόπιν πρόσκλησης του Παπανδρέου».
Καθημερινή: «Στην Ελλάδα τρίτο κόμμα είναι το κομμου­νιστικό. Και θεωρεί τον Γκορμπατσόφ κάτι σαν προδότη»...
ΓΙΑΡΟΥΖΕΛΣΚΙ: «Οι Δυτικοί κομμουνιστές ζουν σε άλλον κόσμο....
Τον Γκορμπατσόφ τον έχουν εκτι­μήσει λανθασμένα….
Ο κόσμος πιστεύει ότι στην Πολωνία η «Αλληλεγγύη» του Βαλέσα έριξε τον Κομμουνισμό....
Όμως ξεχνούν ότι η «Αλληλεγγύη» ήταν σοσιαλιστικό κίνημα με έντονα λαϊκίστικο χαρακτήρα.....
Η «Αλληλεγγύη» υ­ποσχόταν αυτό που θέλουμε όλοι: Να δουλεύ­ουμε λιγότερο και να κερδίζουμε περισσότερα....
Όταν όμως ανέλαβε την εξουσία, έκανε στρο­φή 180 μοιρών κι εφάρμοσε τον καπιταλισμό....
Επίσης, γνωρίζετε τη δύναμη που έχει η Καθολι­κή Εκκλησία και τον ρόλο που δι­αδραμάτισε ο Πολωνός Πάπας στη δια­δικασία....
Οκτώ συνομιλίες κάναμε μαζί. Το 1987 επισκέφθηκα το Βατικανό και μίλησα με τον Πάπα και μου είπε πως η θεϊκή δύναμη μας έστειλε τον Γκορμπατσόφ.....
Ο Γκορμπατσόφ ήθελε να εκσυγχρονίσει τον σοσιαλισμό, όχι να τον διαλύ­σει»...

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Ότι δεν είναι ποινικά κολάσιμο, αναρτάται...(με μικρή χρονική καθυστέρηση).

 
ΕπιστροφήTop