Σάββατο, 20 Ιουνίου 2009

Η λιτανεία της Αγίας Τριάδος στο Παναιτώλιο.

Με ιδιαίτερη λαμπρό­τητα γιορτάστηκε στο Παναιτώλιο η γιορτή του Αγί­ου Πνεύματος.
Στις 7 Ιουνί­ου στον Ι.Ν. Αγίας Τριάδας εψάλη ο μέγας εσπερινός χοροστατούντος του σεβασμι­ωτάτου Μητροπολίτου Αιτω­λίας και Ακαρνανίας κ.κ. Κο­σμά. Ακολούθησε λιτανεία της Ιερής Εικόνας στους κε­ντρικούς δρόμους και δέηση στην πλατεία Ελευ­θερίας.
Η περιφορά της εικό­νας έγινε με τη συνοδεία της Φιλαρμονικής του Συλλόγου - Σωματείου «ΟΡΦΕΥΣ» Πρε­βέζης.
Παρευρέθηκαν ο Δή­μαρχος κ. Δημή­τρης Τραπεζιώτης, τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου Θεστιέων και πλήθος πιστών.
Η ΔΗ.Κ.Ε.ΘΕ. και το Πνευματι­κό Κέντρο του Δήμου είχε ορ­γανώσει και φέτος, για το βρά­δυ της ίδιας μέρας, το ιδιαίτε­ρα πρωτότυπο «Πανηγύρι στο Δρόμο».
Το συ­γκρότημα της «Αγρινιώτικης παρέας φίλων» έπαιξε λαϊκά και δημοτικά τραγούδια με το κλαρίνο του Παν. Θεοδωρόπουλου και σκόρπισε αστεί­ρευτο κέφι που εκδηλώθηκε με μικρές χορευτικές ομάδες σ' όλη την έκταση του δρόμου.
Αξίζει να σημειωθεί ότι το πα­νηγύρι ξεκίνησε με δέκα πα­ραδοσιακούς χορούς που πα­ρουσίασε το χορευτικό τμή­μα του Πολιτιστικού Συλλόγου «Χρήστος Καπράλος» και απέ­σπασε τα συγχαρητήρια όλων.
Ο αριθμός των ανθρώπων που συμμετείχαν στο πανηγύ­ρι ήταν σχεδόν διπλάσιος από την προηγούμενη χρονιά και πολλοί επισκέπτες από το Α­γρίνιο και τα γύρω χωριά που βρέθηκαν εκεί είτε τυχαία εί­τε προσκεκλημένοι, ενθουσι­άστηκαν με την ατμόσφαιρα που επικρατούσε.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Ότι δεν είναι ποινικά κολάσιμο, αναρτάται...(με μικρή χρονική καθυστέρηση).

 
ΕπιστροφήTop