Σάββατο, 20 Δεκεμβρίου 2008

Συζήτηση για τους εργαζόμενους της "Κατσίκης" ΑΕ

Σημαντική για το μέλλον των εργαζομένων στην επιχείρηση «Γ. ΚΑΤΣΙΚΗΣ ΑΕ.» μπορεί ν’ αποδειχθεί η τελευταία συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του δήμου Θεστιέων.
Σ’ αυτή ο δήμαρχος κατέθεσε προτάσεις -που έγιναν αποδεκτές από το σύνολο των μελών του Συμβουλίου- και που μπορούν να συνοψισθούν στα παρακάτω:
1. Να ενεργοποιηθεί ο ν. 1172/1981 που προβλέπει -με έκδοση υπουργικής αποφάσεως- την καταβολή από τον Ο.Α.Ε.Δ. των δεδουλευμένων αποδοχών στους εργαζόμενους. Συντρέχουν οι απαραίτητες γι’ αυτό προϋποθέσεις του νόμου, δηλαδή
α) λόγοι γενικότερου κοινοτικού συμφέροντος,
β)ο εργοδότης καθυστερεί την καταβολή τούτων ένεκεν εκδήλου οικονομικής αδυναμίας
γ)έχει γίνει επίσχεση της εργασίας εκ μέρους των εργαζομένων.
2. Να δημιουργηθεί ΤΑΜΕΙΟ ΑΛΛΗΛΕΓ­ΓΥΗΣ
υπέρ των εργαζομένων -υπό την εποπτεία του Σωματείου- στο οποίο ο Δήμος Θεστιέων καταθέτει το ποσό 1.500,00 € και προσκαλεί την Τ.Ε.Δ.Κ. Νομού Αιτ/νίας και τους άλλους 29 Δήμους να συνεισφέρουν στο Ταμείο τουλάχιστον το ανωτέρω ποσό ώστε να συγκεντρωθούν 45.000,00 ευρώ (1.500,00X30), έτσι η Τ.Α. θα συμβάλει εμπράκτως στην επίλυση των άμεσων αναγκών επιβίωσης των εργαζομένων της επιχείρησης.
3. Να υιοθετηθούν τα αιτήματα των εργαζομένων.
Συγκεκριμένα:
• Η άμεση διεκδίκηση των δεδουλευμένων μέσω του Ο.Α.Ε.Δ.
• Η συνέχιση της λειτουργίας της επιχείρησης.
• Η πλήρης εφαρμογή των συλλογικών συμβάσεων εργασίας και όσων προβλέπουν.
4. Να ανασταλεί η πληρωμή όλων των οφειλών
(από τέλη και άλλες αιτίες) των εργαζομένων - δημοτών της επιχείρησης κεραμοποιίας «Γ. ΚΑΤΣΙΚΗΣ Α.Ε.» προς το Δήμο Θεστιέων για όσο χρονικό διάστημα οι εργαζόμενοι βρίσκονται εκτός εργασίας.
5. Να ενισχυθούν οικονομικά οι εργαζόμενοι -δημότες του Δήμου Θεστιέων- της επιχείρησης, που σήμερα είναι άνεργοι.
6. Να συμπαρασταθεί -ο Δήμος- στους εργαζόμενους στο δύσκολο αγώνα επιβίωσης που δίνουν, ασκώντας τη μέγιστη δυνατή πίεση στην κεντρική εξουσία.
7. Η απόφαση να κοινοποιηθεί:
α) στον Υπουργό Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας,
β) στον Ο.Α.Ε.Δ.,
γ) στην Τ.Ε.Δ.Κ. Νομού Αιτωλ/νίας,
δ) σε όλους τους Δήμους του Νομού,
ε) στους εργαζομένους,
στ) στην επιχείρηση κεραμοποιίας «Γ. ΚΑΤΣΙΚΗΣ Α.Ε.».

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Ότι δεν είναι ποινικά κολάσιμο, αναρτάται...(με μικρή χρονική καθυστέρηση).

 
ΕπιστροφήTop