Δευτέρα, 4 Απριλίου 2011

Βαριές (και απολύτως αληθινές) εκφράσεις για τα Ελληνικά ΜΜΕ.

από τον πρώην πρεσβευτή των ΗΠΑ στην Ελλάδα.

Η «αιμομιξία», η διαπλοκή και ο χρηματισμός χαρακτηρίζουν τα ελληνικά ΜΜΕ, σύμφωνα με τον πρώην Αμερικανό πρεσβευτή στην Αθήνα, κ. Τσαρλς Ρις. Οι χαρακτηρισμοί περιέχονται σε απόρ­ρητο έγγραφο που απέστειλε τον Ιούλιο του 2006 στο Στέιτ Ντιπάρτμεντ με αντικείμενο τη διαπλοκή στα ελληνι­κά Media και τις επιπτώσεις της στην αμερικανική πολιτική. Το έγγραφο χα­ρακτηρίζεται «ευαίσθητο, αλλά αδιαβάθμιτο».
Το τηλεγράφημα ξεκινάει με μια σύνο­ψη στην οποία, αφού παρατηρεί ότι τα ελληνικά μέσα ενημέρωσης εκ πρώτης όψεως μοιάζουν με αυτά των ΗΠΑ, επι­σημαίνει ότι «μια προσεκτικότερη ματιά αποκαλύπτει σα η ελληνική βιομηχανία μέσων ενημέρωσης ελέγχεται από μεγι­στάνες των οποίων άλλες επιτυχημένες επιχειρήσεις τους επιτρέπουν να χρημα­τοδοτούν τις ζημιογόνες επιχειρήσεις τους στα ΜΜΕ», για να καταλήξει: «Χρησιμο­ποιούν τα ΜΜΕ κυρίως για την άσκηση πολιτικής και οικονομικής επιρροής».
Μάλιστα, σε άλλο σημείο σχετικά με τη διαπλοκή τονίζει: «Τα ιδιωτικά ΜΜΕ της Αθήνας ανήκουν σε μια μικρή ομάδα αν­θρώπων που δημιούργησαν ή κληρονόμη­σαν τις περιουσίες τους από τον τομέα της ναυτιλίας, των τραπεζών, των τηλεπικοι­νωνιών, τον αθλητισμό, το πετρέλαιο, οι οποίοι έχουν μεταξύ τους συγγένεια εξ αγχιστείας ή παντρεύονται με πολιτικούς και κυβερνητικούς αξιωματούχους ή άλλους ισχυρούς επιχειρηματίες».
Στο τηλεγράφημα του, στο κεφάλαιο «Ποιοι είναι τα ΜΜΕ», ο κ. Ρις αναφέρει: «Ο ελληνικός όρος διαπλεκόμενα αναφέ­ρεται αποκλειστικά στον ιστό για να περι­γράφει τη σχέση μεταξύ των ΜΜΕ, των επιχειρήσεων και της κυβέρνησης. Ο ση­μερινός υπουργός Εμπορικής Ναυτιλίας (σ.σ.: Μανώλης Κεφαλογιάννης) δήλωσε ότι η κυβέρνηση είναι μαριονέτα που εξυ­πηρετεί τα διαπλεκόμενα συμφέροντα. (Το σχόλιο του δεν άρεσε ούτε στους μεγιστά­νες του Τύπου ούτε στον πρωθυπουργό, αλλά παρέμεινε στη θέση του.) Οι σχέσεις αυτές είναι πιο περίπλοκες και αιμομικτικές από εκείνες μεταξύ των θεών, των ημίθεων και των ανθρώπων της ελληνικής μυθολο­γίας». Ο κ. Ρις είναι αποκαλυπτικός και για τους Έλληνες δημοσιογράφους:
«Οι δημοσιογράφοι τους είναι ένα μάτσο κακο­πληρωμένοι και πολυθεσίτες για να πλη­ρώνουν τους λογαριασμούς τους. Δεν είναι ασυνήθιστο για έναν δημοσιογράφο να εργάζεται σε ένα γραφείο Τύπου του υπουρ­γείου, ακόμη κι αν καλύπτει το ρεπορτάζ του ίδιου υπουργείου».
Στο κεφάλαιο «Τι σημαίνει αυτό για τις ΗΠΑ» ο πρεσβευτής δηλώνει χαρακτηρι­στικά: «Πολλοί ιδιοκτήτες ΜΜΕ και δια­μορφωτές της κοινής γνώμης παραδοσιακά έχουν στραμμένο το βλέμμα τους προς την πρώην Σοβιετική Ένωση λόγω ιδεολογικών πεποιθήσεων», για να καταλήξει: «Τέλος, η ελληνική κοινή γνώμη είναι πλούσια όπως και το 800 π.Χ. σε μύθους, αποδιο­πομπαίους τράγους και θεωρίες συνωμο­σίας, με τις ΗΠΑ να χαρακτηρίζονται ως ο "πλανητικός ηγέτης" που φταίει για τα εσωτερικά προβλήματα της Ελλάδας και την έλλειψη κύρους στη διεθνή σκηνή. Επίσης, τακτικά οι ΗΠΑ παρουσιάζονται ότι ευνοούν τους γείτονες της Ελλάδας στη διεθνή σκηνή (Τουρκία, Μακεδονία κ.λπ.) εις βάρος των ελληνικών συμφερόντων». Στο τηλεγράφημα του όσον αφο­ρά στις διμερείς σχέσεις επισημαίνει: «Η ουσία όμως είναι ότι οι διμερείς σχέσεις είναι υγιείς παρά τους χαρακτηρισμούς από τα ΜΜΕ».
Τέλος, για τη λειτουργία των ΜΜΕ στην Ελλάδα αποκαλύπτει: «Όλα τα ιδιωτικά τηλεοπτικά μέσα και οι ραδιοφωνικοί σταθμοί λειτουργούν χωρίς άδεια μέχρι τώρα... Ακόμη κι αν η ελληνική κυβέρνη­ση ψηφίσει νόμο για τα ΜΜΕ, κάποιοι εκφράζουν τη δυσπιστία τους αν η κυβέρ­νηση μπορεί να βάλει σε τάξη το χάος των ΜΜΕ, καθότι αυτό θα σήμαινε επίδειξη δύναμης και σύγκρουση με τους ιδιοκτήτες των ΜΜΕ. Αν οι Έλληνες ιδιοκτήτες αλ­λάξουν ριζικά, θα ήταν δυνατόν να δούμε μια σταδιακή μείωση του αντιαμερικανισμού που χρωματίζει τα ΜΜΕ και μια στροφή προς μια πιο αντικειμενική δη­μοσιογραφία».

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Ότι δεν είναι ποινικά κολάσιμο, αναρτάται...(με μικρή χρονική καθυστέρηση).

 
ΕπιστροφήTop