Σάββατο, 11 Ιουλίου 2009

Ο Γλυκύτατος Κληρικός, π. Θεόκλητος Ντζάθας.

Του Χριστόφορου Κ. Διδασκάλου, Θεολόγου.

Δεν βρίσκεται μαζί μας, όπως πάντοτε. Μεταξύ όλων μας και ιδιαιτέρως του θαυμάσιου κόσμου του Παναιτωλίου.
Μία απροσεξία συνανθρώπου μας τον υστέρησεν από όλους μας και τον μετώκησεν στον Ουρανό, στη βασιλεία του Θεού.
Ο π. Θεόκλητος ήταν αξιότατος για να προσέλθει εκεί στη μακαριά ζωή. Ήταν, διότι από παιδιόθεν και Νεόθεν και πάντοτε "εκάλλυνε τον εαυτόν του με τα του Θεού".
Σύμμορφος γενόμενος «της θείας εικόνος». Ίσως η εποχή μας να μην γνωρίσει παρόμοιον άνθρωπον και μάλιστα Κληρικόν βιούντα αξίως και τελείως τον Κύριόν μας.
Αξίζει να ειπωθεί στο σημείο αυτό η αναφορά του στον Κυριακό λόγο: «έσεσθε ουν υμείς τέλειος, ώσπερ ο πατήρ υμών ο εν τοις ουρανοίς τέλειος εστίν» (Ματθ. ε' 48), όταν εγώ τον ρώτησα: «Πρέπει να μένουμε στην ατέλεια ή πρέπει να προχωρούμε στην τελειότητα».
Τέλειος άνθρωπος, τέλειος Χριστιανός, τέλειος Κληρικός ο π. Ντζάθας.
Προικισμένος με υπέροχα ανθρώπινα χαρίσματα, με φυσικά προσόντα και έμφορτος από τη θεία χάρη κατόρθωσε να γίνει άξιος της κλήσεως του Θεού και να ανέβη υψηλά και να τελειωθεί. Έτσι τελειωμένος μας απεχαιρέτησε και έτσι τέλειος και άρτιος προβάλλεται και ίσταται ενώπιον μας.
Έτσι θα τον ενθυμούμαστε. Ήταν ο γλυκύτατος Κληρικός ο οποίος με την γλυκεία Μορφή και ύπαρξη Του πάντα μας καθοδηγούσε προς τα ολόγλυκα και θαυμαστά του Ορθοδόξου Χριστιανισμού μας και της Φιλτάτης μας πατρίδος, της Ελλάδος μας.
Ο Γλυκύτατος Κληρικός π. Θεόκλητος Ντζάθας δεν είναι πλέον μαζί μας. Έφυγε για την γλυκύτατη αιωνιότητα.
Γλυκύτατε μας Κληρικέ πάτερ Θεόκλητε, έτσι "γλυκύτατον" θα σε ενθυμούμαστε, θα Σε έχουμε πάντοτε στη μνήμη μας.
Και Σύ; Συ από εκεί να μας βοηθείς και να εύχεσαι να πλέουμε και να προχωρούμε και να προκύπτουμε στα γλυκέα της Πίστεως μας της Χριστιανικής και της Μητέρας μας της Ελλάδος.
Του γλυκύτατου, του πατρός Θεοκλήτου Ντζάθα αιωνία η Μνήμη!


"Το Παναιτώλιο της Παράδοσης", Κείμενο από τον π.Θεόκλητο
Ο Πατέρας Θεόκλητος Ντζάθας στη Live-pedia.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Ότι δεν είναι ποινικά κολάσιμο, αναρτάται...(με μικρή χρονική καθυστέρηση).

 
ΕπιστροφήTop