Σάββατο, 1 Απριλίου 2017

Νέα Δημοκρατία: Ο ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ ΠΡΩΤΟΣ ΣΤΟ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ!

Ο Κυριάκος συνεχίζει το «άνοιγμα» στον «μεσαίο» χώρο

Ο δήμαρχος Θεσ­σαλονίκης Γιάν­νης Μπουτάρης είναι το πρόσωπο-έκπληξη που, σύμφωνα με απο­κλειστικές πληροφορίες της «Δημοκρατίας», θα εί­ναι επικεφαλής του ψηφο­δελτίου Επικρατείας της Νέ­ας Δημοκρατίας!
     Αν και 74 ετών πλέον, ο κ. Μπουτάρης αισθάνεται ακμαίος και είναι έτοιμος να κάνει το επόμενο βήμα στην πολιτική σταδιοδρομία του, ως βουλευτής της Νέ­ας Δημοκρατίας, τώρα μάλι­στα που στο τιμόνι της βρί­σκεται ένας άνθρωπος που εκτιμά προσωπικά.
    Ο πρόεδρος του κόμμα­τος Κυριάκος Μητσοτάκης τρέφει ιδιαίτερη συμπά­θεια για τον δήμαρχο της Θεσσαλονίκης και πιστεύ­ει ότι με την κίνηση αυτή θα ολοκληρώσει το άνοιγμα στον λεγόμενο «μεσαίο χώ­ρο» και θα προσελκύσει κε­ντρώους ψηφοφόρους.
     Με μεγάλο ενδιαφέ­ρον, πάντως, αναμένονται οι αντιδράσεις τόσο του πε­ριφερειάρχη Απόστολου Τζιτζικώστα όσο και του βουλευτή Κώστα Γκιουλέκα, που είχε διεκδικήσει τη δημαρχία απέναντι στον κ. Μπουτάρη.
    Θυμίζουμε ότι στο πλαί­σιο της τελευταίας ΔΕΘ οι δύο άνδρες συναντήθηκαν στη Θεσσαλο­νίκη, με τον κ. Μπουτάρη να λέει ότι «δεν εί­μαι Νέα Δημο­κρατία», αλλά να συμπληρώ­νει πως «τον κ. Μητσοτάκη τον στηρίζω, γιατί, προφανώς, είναι ο πιο καλός απ’ όλους».
    Υπογράμμισε δε πως «ο πρόεδρος έχει πολύ μεγάλη εμπειρία στη Δημόσια Διοί­κηση, ακούει με άλλο αυτί όλες τις απαιτήσεις της Το­πικής Αυτοδιοίκησης. Και έχει και τον τρόπο να φιλτράρει αυτά που πρέπει να κάνουν η Τοπική Αυτοδιοίκηση, η Περιφέρεια και το κράτος».

«Κοινή λογική»
Φιλοφρονήσεις επεφύλασσε και ο Κυριάκος Μητσο­τάκης, που υπενθύμισε ότι η Θεσσαλονίκη έχει μπει στο δίκτυο των 100 πιο αν­θεκτικών πόλεων. Απαντώ­ντας, μάλιστα, στα θετικά σχόλια του δη­μάρχου Θεσσα­λονίκης, ο πρό­εδρος της Νέ­ας Δημοκρατίας είπε ότι, αν και «είναι γνωστό ότι με τον δή­μαρχο προερ­χόμαστε από άλλους ιδεο­λογικούς χώρους, αυτό δεν σημαίνει ότι δεν μπορούμε να βρούμε ένα πεδίο κοι­νής λογικής. Διότι αυτό το οποίο λείπει σήμερα από τη χώρα, αυτό που λείπει κυ­ρίως από τη Δημόσια Διοί­κηση σε όλα τα επίπεδα, εί­ναι ακριβώς αυτή η κοινή λογική».
    Αυτή ακριβώς η συνά­ντηση άνοιξε τον δρόμο ώστε σήμερα πια Μπουτά­ρης και Μητσοτάκης να είναι πιο κοντά από ποτέ σε μια εκλογική συνεργασία που σίγουρα θα ξαφνιάσει πολλούς και θα συζητηθεί.

* Εφημερίδα «Δημοκρατία», 1 Απριλίου 2017, σελίδα 9.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Ότι δεν είναι ποινικά κολάσιμο, αναρτάται...(με μικρή χρονική καθυστέρηση).

 
ΕπιστροφήTop